Opiskelu

Opiskelen OAMK:ssa tietojenkäsittelyn Tradenomiksi verkko-opetuksena järjestettävässä monimuoto-toteutuksessa. Tutkinnon laajuus on 210 op eli 3,5 vuotta, joista yksi vuosi opiskellaan englanniksi. Koulutus suuntautuu digitaalisten tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Taustaltani olen vuoden 2013 ylioppilas Limingan lukiosta.

Oskari Järvelin
Lokakuussa 2019 Pakkahuoneenkadulla. Kuva: Sami Säily.

Monimuoto-toteutuksesta huolimatta opintojen edistymistavoite on yhtä suuri kuin päivätoteutuksenakin: 60 opintopistettä / vuosi. Opiskelun aloitin tammikuussa 2021 ja valmistumistavoite on kesällä 2024.

20%

43 / 210 op

Opintojen sisältö

Opintosuunnitelma on rakennettu siten, että jokaisen lukukauden (30 op) ensimmäinen puolisko opiskellaan asioita, joita jälkimmäisen puoliskon aikana hyödynnetään oikean projektin tekemisessä.

Opinnot ovat tiivisti kiinni työelämän todellisissa haasteissa ja vähintään 60 op kertyykin työskentelemällä alan työtehtävissä. Tällaisia opintoja ovat harjoittelun lisäksi tietojenkäsittelyn toimeksianto sekä opinnäytetyö. Näiden opintojaksojen lisäksi olen itse pystynyt hyväksilukemaan työkokemustani monen opintojakson osion osalta jo perus- ja ammattiopintoihin.

Opintojaksoop
Perusopinnot60
Web-kehityksen perusteet15
Web-projekti15
Johdatus digitaalisiin palveluihin15
Verkkopalveluprojekti15
Ammattiopinnot90
Digital products and services12
Web Content Project15
Mobile Services12
Mobile Project15
Professional English Communication3
Ammatillinen ruotsin kieli ja viestintä3
Peliala15
Tietojenkäsittelyn toimeksianto15
Vapaasti valittavat opinnot15
Harjoittelu30
Opinnäytetyö15
Yhteensä210

Portfolio

Tähän osioon tulen listaamaan ja linkittämään kaikki koulutyöni, projektit, ryhmätyöt sekä opinnäytetyön niiden valmistuttua.

Copyright © 2012 - 2021: Oskari Järvelin.