Mainostoimistojen luottokumppani

Tarjoan täsmälääkkeitä mainostoimistojen kohtaamiin haasteisiin, kun sisäiset resurssit uhkaavat loppua tai asiakas tarvitsee vaativaa erikoisosaamista.

Ulkoista työtä joustavasti

Integroi erikoisosaamiseni saumattomasti juuri teidän omaan asiakkuudenhoitomalliinne

Tuntityöt tai suuret projektit

Paranna toiminnan kannattavuutta ulkoistamalla tehtäviä, olivatpa ne sitten satunnaisia tuntitöitä tai säännöllisempää jatkokehitystä pitkiin projekteihin.

Erikoisosaamistarpeet

Kasvatta asiakkuuksienne kokoa ja/tai laatua erikoisosaamiseni tuella, kun pystytte itse palvelemaan asiakkaita paremmin ja entistäkin suuremmissa kokonaisuuksissa.

Kevyesti tai saumattomasti

Voit halutessasi jättää huolekseni kaiken asiakasviestinnästä lähtien tai voin toimia saumattomana osana asiantuntijatiimiänne esimerkiksi sähköpostilaatikkonne kautta.

Modernia alihankintaa

Yhdessä toimistokumppaneideni kanssa hiotut toimintatavat ovat todistetusti ensiluokkaiset.

Joustavat sopimukset

Joustavat yhteistyösopimukset luovat pohjan molemminpuoliselle luottamukselle. Salassapito- ja kilpailukieltoehdot suojaavat asiakkaitanne ja liikesalaisuuksianne yhteistyön aikana ja myös sen jälkeen.

Sujuvaa työntekoa

Tehtävät työt voi toimittaa parhaaksi koetulla tavalla, ja hinta-arvion sekä aikataulun töille saa aina heti. Tehtävien etenemistä ja tehtyjen työtuntien määrää voi seurata reaaliajassa missä ja milloin tahansa, vaikka 24/7.

Läpinäkyvä raportointi ja laskutus

Reaaliaikaisen projektinäkymän lisäksi toimitan aina raportin tehdyistä työtunneista tehtäväkohtaisesti eriteltynä. Laskun tehtyistä työtunneista saat aina kuukauden viimeisenä arkipäivänä ellei toisin erikseen sovita.

Vastaanota ilmoituksia Kyllä Ei kiitos