Mainostoimistojen luottokumppani

Tarjoan täsmälääkkeitä mainostoimistojen kohtaamiin haasteisiin esimerkiksi joustavana lisäresurssina tai vaativan erikoisosaamisen asiantuntijana.

Ulkoista työtä joustavasti

Integroi erikoisosaamiseni saumattomasti juuri teidän omaan asiakkuudenhoitomalliinne

Tuntityöt tai suuret projektit

Paranna toiminnan kannattavuutta ulkoistamalla työtehtäviä, olivatpa ne sitten esimerkiksi satunnaisia tuntitöitä tai säännöllisempää jatkokehitystä pidemmissä projekteissa.

Erikoisosaamistarpeet

Kasvatta asiakkuuksienne kokoa ja/tai laatua erikoisosaamiseni tuella, kun pystytte auttamaan asiakkaitanne entistäkin suuremmissa ja vaativammissa kokonaisuuksissa.

Kevyesti tai saumattomasti

Voit halutessasi jättää huolekseni kaiken asiakasviestinnästä lähtien tai voin toimia saumattomana osana asiantuntijatiimiänne esimerkiksi sähköpostilaatikkonne kautta.

Modernia alihankintaa

Yhdessä toimistokumppaneideni kanssa hiotut toimintatavat ovat todistetusti huippuluokkaa.

Joustavat sopimukset

Joustavat yhteistyösopimukset luovat pohjan molemminpuoliselle luottamukselle. Salassapito- ja kilpailukieltoehdot suojaavat asiakkaitanne ja liikesalaisuuksianne yhteistyön aikana ja myös sen jälkeen.

Sujuvaa työntekoa

Tehtävät töitä voit lähettää helpoimmaksi kokemallasi tavalla, ja hinta-arvion sekä aikataulun töille saa aina heti. Tehtävien etenemistä ja tehtyjen työtuntien määrää voi seurata reaaliajassa missä ja milloin tahansa.

Läpinäkyvä raportointi ja laskutus

Reaaliaikaisen projektinäkymän lisäksi toimitan aina raportin tehdyistä työtunneista tehtäväkohtaisesti eriteltynä. Laskun tehtyistä työtunneista saat aina kuukauden viimeisenä arkipäivänä ellei toisin erikseen sovita.

Vastaanota ilmoituksia Kyllä Ei kiitos