Yleiset sopimusehdot

Päivitetty viimeksi 20.6.2023.

Soveltaminen

Nämä sopimusehdot ovat osa kaikkia kanssani (myöhemmin Palveluntarjoaja) solmittavia yhteistyö- ja palvelusopimuksia, ellei sopimuksessa sovita toisin. Sopimusehdot astuvat voimaan Asiakkaan hyväksyttyä sopimuksen tai tarjouksen kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostitse. Sopimus on voimassa kunnes sovitut asiat on tehty tai sopimus irtisanottu.

Palveluntarjoajana pidätän oikeuden muuttaa yleisiä sopimusehtojani, jolloin muutokset tulevat voimaan tulevissa sopimuksissa. Olemassa olevan sopimuksen ehtojen muuttamiseksi tarvitaan yksimielisyys Asiakkaan kanssa muutoksista, joista Asiakasta on tiedotettu kirjallisesti vähintään kuukausi etukäteen.

Irtisanominen

Asiakas voi irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla kirjallisesti milloin ja mistä syystä tahansa. Projektisopimuksissa Palveluntarjoajalla on tällöin kuitenkin oikeutettu pitämään mahdolliset ennakkomaksut. Palveluntarjoaja voi myös laskuttaa projektista siihen asti syntyneet kustannukset:

a) tehdystä työstä joko sovitun tuntihinnoittelun mukaisesti tai yleisen tuntihinnoittelun mukaisesti 60€ tunnilta mikäli erillistä tuntihinnoittelua ei ole sovittu, ja

b) Palveluntarjoajalle projektista jo syntyneet kustannukset kuittien mukaisesti esim. webhotellin vuokraamisesta.

Palveluntarjoaja voi myös irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla kirjallisesti milloin ja mistä syystä tahansa. Projektisopimuksissa Palveluntarjoaja on tällöin kuitenkin velvollinen palauttamaan mahdolliset ennakkomaksut takaisin Asiakkaalle 14 vuorokauden sisällä irtisanomisesta. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen korvaamaan Asiakkaalle sopimuksen irtisanomisesta mahdollisesti aiheutuvaa vahinkoa.

Maksuehdot

Kaikkien laskujen maksuehto on 14 päivää netto laskun toimituspäivästä, ellei toisin ole sovittu. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Tilaukset maksetaan sovitulle ajanjaksolle etukäteen maksukortilla verkkokaupan kautta.

Projektit, keikat ja muut selkeästi valmistuvat palvelut laskutan välittömästi projektin valmistuttua osaltani. Yli 50 työtunnin tai vähintään 2 000 € projekteissa laskutan 30% projektin hinnasta etukäteen ennen projektin aloittamista.

Tuntityöt ja muut jatkuvat palvelut laskutan kerran kuukaudessa, kuukauden viimeisenä arkipäivänä ellei toisin sovita.

Mikäli Asiakkaan maksukykyä on syytä epäillä myöhästyneiden maksujen tai julkisten maksuhäiriöiden vuoksi, pidätän oikeuden muuttaa yksipuolisesti maksuehtoja ja/tai vaatia rahallisia vakuuksia etukäteen korkeintaan sopimuksen kokonaishinnan edestä.

Vahingonkorvaus

Palveluntarjoajana korvaan asianmukaisesti aiheuttamani sopimusrikkomuksen aiheuttamia vahinkoja Asiakkaalle, mutta korkeintaan puolet sopimuksen kokonaishinnasta.

Asiakas korvaa asianmukaisesti aiheuttamansa sopimusrikkomuksen aiheuttamia vahinkoja Palveluntarjoajalle vahingosta syntyneiden lisäkustannusten mukaisesti.

Erimielisyydet

Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan viimeiseen asti neuvottelemalla. Viimeisenä keikona erimielisyydet ratkaistaan Oulun Käräjäoikeudessa.

Vastaanota ilmoituksia Kyllä Ei kiitos